Co tvoří systém odvádění vody od základů domu?

Co tvoří systém odvádění vody od základů domu?
Co tvoří systém odvádění vody od základů domu? Správné odvodnění základů začíná nahoře a postupuje dolů systémem komponentů. Jaké prvky do něj patří? Z čeho se bude skládat?

Žlaby a svody

Okapy vašeho domu shromažďují vodu stékající ze střechy a odvádějí ji pomocí svodů na úroveň terénu, kde ji může převzít systém odvodnění základů, Je možné pomocí žlabů a svodů odvést vodu dostatečně daleko od domovních základů a rovnou použít k zalévání.

Perforovaná a plná trubka

Perforované tuhé nebo někdy také ohebné trubky jsou zakopány pod zemí poblíž základů domu. Perforace po délce trubky umožňují vstup vody do potrubí a její odvádění do potrubí bez perforace. Pevné trubky odvádějí vodu z domova do jímky, kde ji lze použít pro různé účely, třeba jako zásobárnu vody pro zalévání.

Štěrk a tkanina

Speciální tkanina se omotává kolem perforovaných částí potrubí, aby se tak zabránilo vniknutí bahna a následnému ucpání systému. Obalené trubky jsou umístěny ve výkopu a obklopeny štěrkem, který podporuje snadný odtok vody do země. Tímto způsobem můžete rovněž zajistit závlahu různých částí zahrady.

Drenážní deska

Některé odvodňovací systémy základů obsahují drenážní desku, která podporuje proudění vody svisle pod úroveň terénu. Drenážní desky jsou plastové desky s výstupky pokrývajícími povrch, které umožňují pohyb vody. Listy jsou připevněny přímo k vnější straně základu.

Příkopy a jímky

S výjimkou jednoduchých šikmých odvodňovacích systémů obklopuje základ příkop, který obsahuje perforovanou trubku a štěrk. Potrubí v záchytném systému odvádí vodu do jímky nebo nádrže. Automatické mechanické čerpadlo v nádrži pak vypouští vodu do exteriéru, například do zahrady, kde je možné ji využít pro zalévání

Zdroje: Build Review, Forbes

Zdroje foto: Pixabay.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 26.06.2024
Reklama
Reklama