Úvod

Web kutilove.cz respektuje ochranu osobních údajů svých uživatelů a v souladu se zákony v oblasti ochrany osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje s maximální péčí a důvěrností. Tento dokument popisuje, jaké osobní údaje shromažďujeme na webu kutilove.cz a jak s nimi nakládáme.

Shromažďování osobních údajů

Při používání webu kutilove.cz můžeme shromažďovat určité osobní údaje od uživatelů. To může zahrnovat následující informace:

  • Jméno: Shromažďujeme jména uživatelů, pokud se přihlašují nebo se registrují na našem webu.

  • E-mailová adresa: Shromažďujeme e-mailové adresy uživatelů, aby s nimi mohli komunikovat, posílat informace o novinkách, odpovídat na dotazy a zasílat upozornění.

  • IP adresy: Automaticky shromažďujeme IP adresy uživatelů pro účely analýzy a zlepšení našeho webu.

  • Technické informace: Shromažďujeme technické informace o zařízení a prohlížeči uživatele pro účely zajištění bezproblémového fungování webu.

Účely zpracování

Osobní údaje, které shromažďujeme na webu kutilove.cz, zpracováváme za následujícími účely:

  • Poskytování a správa služeb: Používáme osobní údaje k poskytování a správě našich služeb, včetně registrace uživatelů, komunikace s nimi a poskytování odpovědí na jejich dotazy.

  • Personalizace obsahu: Sbírané informace nám umožňují přizpůsobit obsah našeho webu a zlepšit uživatelskou zkušenost.

  • Marketingové účely: Pokud uživatelé udělí souhlas, můžeme využívat jejich osobní údaje k zasílání marketingových sdělení, včetně informací o nových produktech, akcích a nabídkách.

  • Statistiky a analýzy: Shromažďujeme anonymní statistické informace o uživatelích a jejich interakcích s naším webem, abychom mohli provádět analýzy, zlepšovat naše služby a poskytovat lepší uživatelský zážitek.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, pronajímat ani sdílet s třetími stranami, s výjimkou následujících případů:

  • Poskytovatelé služeb: Můžeme sdílet osobní údaje s našimi důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají s provozem webu a poskytováním služeb (např. hosting, e-mailový marketing, analýzy).

  • Právní požadavky: Můžeme sdílet osobní údaje, pokud nás k tomu zaváže příslušný právní předpis nebo pokud je to nezbytné k ochraně našich práv, majetku nebo bezpečnosti.

Zabezpečení osobních údajů

Zajistili jsme přiměřená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, zneužitím, ztrátou nebo odcizením.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů, pro které byly shromážděny, nebo jak to vyžaduje příslušný právní předpis.

Práva subjektů údajů

Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, opravu nesprávných údajů, výmaz nebo omezení zpracování a přenositelnost údajů. Můžete také kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely.

Změny v zpracování osobních údajů

Tento dokument může být občas aktualizován, aby odrážel změny v našem způsobu zpracování osobních údajů. V případě důležitých změn vás budeme informovat prostřednictvím vhodných komunikačních kanálů.