Úvod

Vítejte na webové stránce kutilove.cz. Před používáním této webové stránky si prosím pozorně přečtěte následující podmínky. Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami veškerého užívání a vztahem mezi vámi a provozovatelem této webové stránky.

Obsah a autorská práva

Veškerý obsah zobrazený na webové stránce kutilove.cz, včetně textů, obrázků, grafiky, loga, designu, zvukových záznamů a videí, je chráněn autorskými právy a dalšími relevantními právními předpisy. Tento obsah je výhradním vlastnictvím provozovatele webové stránky nebo třetích stran, které poskytují obsah.

Není vám povoleno kopírovat, distribuovat, modifikovat, publikovat nebo jakkoli jinak využívat obsah této webové stránky bez předchozího písemného souhlasu provozovatele webové stránky nebo příslušného vlastníka autorských práv.

Omezení odpovědnosti

Používání této webové stránky je na vaše vlastní riziko. Provádíte-li jakékoli akce na základě informací získaných z této webové stránky, činíte tak na vlastní odpovědnost.

Provozovatel webové stránky se snaží poskytovat přesné a aktuální informace, avšak neposkytuje žádnou záruku ani závazek ohledně správnosti, úplnosti nebo aktuálnosti poskytovaných informací. Provozovatel webové stránky nenese odpovědnost za případné škody nebo ztráty vzniklé v souvislosti s používáním této webové stránky.

Odkazy na externí stránky

Tato webová stránka může obsahovat odkazy na externí stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a provozovatel webové stránky nemá kontrolu nad obsahem těchto externích stránek. Odkaz na externí stránku neznamená, že provozovatel webové stránky schvaluje nebo doporučuje tento obsah.

Provozovatel webové stránky nenese žádnou odpovědnost za obsah, bezpečnost nebo ochranu soukromí na externích stránkách. Vaše interakce s externími stránkami probíhá na vlastní riziko.

Změny podmínek

Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky užívání bez předchozího upozornění. Při dalším používání této webové stránky budou platit nové podmínky. Doporučujeme pravidelně si tyto podmínky ověřov