Jak izolovat dům proti radonu?

Jak izolovat dům proti radonu?
Jak izolovat dům proti radonu? Území České republiky bohužel vyniká vysokým množstvím škodlivého radonu v půdě. Jak ochránit svoji stavbu před jeho negativními dopady?

Zjistěte si množství plynu v místě stavby

Radon má škodlivý vliv na lidské zdraví a v České republice se ho bohužel uvolňuje z půdy hodně. Má nechvalnou proslulost v tom, že jde o jedny z nejvyšších koncentrací na světě. Samozřejmě je to odlišné v různých částech ČR, ale předtím, než začnete stavět, nebo ještě lépe, než koupíte stavební pozemek, byste si měli zjistit, jak je tomu právě u vás, v lokalitě, kde chcete budovat dům. Roli hraje geologické podloží, respektive to, jako propouští plyny. Zda a do jaké míry se na místě vyskytuje. Při zvýšené koncentraci radonu stoupá riziko rakoviny, a to hlavně plic, protože tento vdechujete. Proto je nezbytné stavební objekt proti radonu izolovat.

Tři možnosti průniku

Web České geologické služby vám v mapě napoví, kde je v ČR jaký výskyt radonu. Jak vlastně tento plyn do vaší stavby může proniknout? Za prvé z podloží, a to hlavně u starších špatně izolovaných domů. Komínový efekt spočívající v rozdílných teplotách v domě a v zemi pod ním způsobuje nasávání plynu nedostatečně izolovanou podlahou nebo také otvory kolem inženýrských, nejsou-li utěsněny. Přitom rozdíl teplot může zvýšit podlahové topení plánované v objektu. Za druhé se do vašeho domu nevhodnými stavebními materiály. Výrobci splňovat přísné limity obsaženého radonu v dodávaných materiálech, ale pokud použijete starší materiály, třeba zbylé škvárové tvárnice z nějaké stavby, mohou obsahovat radon ve vysokém množství. Proto vybírejte jenom kvalitní

Měření a výpočty

Povinnost izolovat stavební objekt proti radonu ukládá norma ČSN 73 0601. Trojice subjektů, tedy vy jako stavebník, dále projektant a stavební dozor přesně rozhodnou o protiradonové ochraně. Je nutné nechat si provést měření radonu specializovanou firmou s certifikátem. Je nezbytné vypočítat dosažený radonový odpor, k tomu je nutné znát součinitel difuze radonu. Aby izolace správně fungovala, musí mít vyšší radonový odpor, než ukázal výpočet. Záleží poté na výšce indexu, jaká izolace bude potřeba.

Jak izolaci podlahy objektu provést?

Můžete použít asfaltové pásy, přičemž ty jsou k dispozici i samolepící. Dále jsou vhodné polymerní nebo syntetické fólie. Důležité je, aby spoje pásů byly dokonale provedené. Nebudou-li, právě jimi může docházet k průniku plynu. Podle výše radonového indexu je nutné vybrat vhodné druhy pásů. U střední výše se dávají dvě vrstvy, u vysokého indexu potom pásy obsahující hliníkovou vložku. Důležité je vybrat materiál garantující stejnou životnost, jakou bude mít stavba. Jsou hodnoty radonového indexu vysoké nebo plánujete podlahové topení, musíte vyřešit odvětrávání. Pří pokládání izolace mějte na paměti, že spoje musí perfektně těsnit.

Zdroje: Česká geologická služba, Státní ústav radiační ochrany, Isolation majaeu et frére, Green Builder, The Construction Specifier

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 05.03.2024
Reklama
Reklama