Ochrana domu před vlhkostí v podobě štěrkového pásu

Ochrana domu před vlhkostí v podobě štěrkového pásu
Ochrana domu před vlhkostí v podobě štěrkového pásu. Úzké pásy štěrku, které se často instalují mezi dlažbu a zdivo domu nebo garáže. Mají nějaký smysl? Jistěže ano. Vysvětlíme.

Nevhodné betonové pásy

Nějak se jim říká "francouzské odtoky". Začaly se objevovat v 70. letech 20. století a nejprve byli stavitelé podezřelí, že jde o jejich trik, který šetří náklady – místo toho, aby položili dostatečně širokou cestu, tak ji částečně nahradili pásem štěrku. Ovšem pás štěrku nemá šetřící nebo estetickou funkci. Má i určitý hlubší smysl. Pomáhá chránit fasádu domu. Když za deště jdete cestičkou, hrozí nebezpečí, že fasádu znečistí odstřikující bláto. Jestliže máte u domu jílovitou půdu, není vhodné vytvářet u domu oddělovací betonové pásy. Ty by totiž přinesly jenom další hromadění vody. Mnohem lepší efekt přinese štěrk, který vodu propustí.

Snižuje nároky na dlažbu

I sami stavitelé použití štěrkového pásu vysvětlovali tvrzením, že štěrk je nezbytným odvodňovacím prvkem, který odebírá povrchovou vodu a směřuje ji do země. Ještě lepší je, že sypký štěrk funguje jako bariéra proti stříkající dešťové vodě, která se odrážela od tvrdého povrchu. Použití štěrkového pásu také snížilo úroveň nároků na dlažbu. Dříve bylo nezbytné, aby dlažba odváděla povrchovou vodu. Instalace štěrkového pásu ji ale této funkce zbavuje.

Alespoň 10 cm

Důležité je, aby štěrkový pás byl nejenom funkční, ale také ladil s budovou. Proto můžete vybírat z drceného kamene, oblázků či štěrku. Zároveň pás musí mít náklon asi 2 % od domu do zahrady, pokud bude mít šířku cca 50 cm. Výška okrajů by se měla lišit asi o 1 cm. Voda se díky tomu nebude hromadit u domu a podmáčet jeho základy. Pokud budete pás vytvářet, Vyložte jeho prostor nejprve geotextilií. Zabráníte tak růstu plevele v pásu. Nejlepší bude, když pás bude mít tloušťku alespoň 10 cm, aby správně plnil svoji funkci.

Výhody štěrkového pásu:

  • Pomáhá při odtoku povrchových vod z dlažby
  • Umožní omezené větrání podpovrchového zdiva
  • Může vytvořit atraktivní kontrastní texturu/barvu k fasádě a základům domu
  • Maskujete s ním případné praskliny spár mezi dlažbou a zdivem v případě sedání
  • Je užitečný, u dlažby přiléhá k nepravidelným ohraničením, jako jsou hrubé kamenné zdi, plot a podobně.
  • Je užitečný v úzkých uličkách nebo uličkách, kde by mohl být problém s odvodněním

Nevýhody štěrkového pásu

  • Umožníte zaplavení terénu přímo sousedícího s podpovrchovým zdivem
  • Málokdy jsou pásy správně konstruovány
  • Mají tendenci sbírat do sebe nečistoty, které se obtížně odstraňují
  • Děti rády přenášejí štěrk do vpustí a násypek

Zdroje: Paving Expert, Work Wave, Gardening & Landscaping

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 05.04.2024
Reklama
Reklama