Úskalí renovací na klíč

Úskalí renovací na klíč
Úskalí renovací na klíč. Renovace bytu či domu na klíč může znít lákavě. Prostě předáte klíče a pak převezmete hotovou práci od firmy. Je to opravdu tak snadné?

Aby případná reklamace měla šanci na úspěch

Na první pohled to vypadá jednoduše. Mohou se však objevit problémy, které způsobí rozčarování na obou spolupracujících stranách. Přísně vzato, chápání výrazu "Renovace na klíč" ze strany realizační společnosti má čistě akademický význam. Není právně závazné a vaše odvolání s námitkou, že jste místo slíbeného "Na klíč" obdrželi neúplný rozsah provedených prací, má malou šanci na úspěch. Proto je důležité předem předcházet případným problémům, které by se daly očekávat. Jak na to?

Text často nestačí

Základem by měla být kvalitní a podrobná smlouva zachycující všechny detaily spolupráce a přesný rozsah a způsob provedení prací včetně použitých materiálů a očekávaného výsledku. Takhle to opravdu zní trochu akademicky. Co si pod tím přesně představit? Nejúplnější popis prací a výsledku by měl být obsažen v příslušné části smlouvy podepsané oběma stranami, pouze v tomto případě budou nároky oprávněné, pokud byste něco po dokončení prací reklamovali. Zkušenosti ovšem ukazují, že textový popis není vždy vhodný pro předání informací. Mnohdy je nutný doložit konkrétními obrázky,

Zdokumentujte požadované materiály

Například ve formulaci "Barva povrchu v odstínu zelené" je obtížné prokázat, že očekávaná jemně olivová je nahrazena nepříjemným jasně zeleným odstínem. V tomto ohledu je nutné, aby byla přiložena ke smlouvě barevná škála přesně označující požadovaný odstín barvy podle mezinárodní klasifikace. Jedině v takovém případě budou pak případné odchylky uznány jako reklamace. Také je dobré jmenovat konkrétní materiály podle norem, pak máte šanci uspět s připomínkou, pokud by místo uvedeného materiálu byl použit jiný, například dražší materiál nahrazen levnějším. Vyjmenování typů a množství použitých materiálů ve smlouvě je nejlepším řešením a zaručí, že váš požadavek bude přesně reflektován, zdokumentován, všechny zainteresované strany s ním budou obeznámeny. Neshody jsou v tomto případě vyloučeny a není obtížné prokázat nesoulad opravy s jedním nebo druhým požadavkem.

Provedení musí odpovídat normám

Také provedení prací musí odpovídat platným normám a standardům, které je dobré ve smlouvě rovněž uvést. Pokud by došlo k porušení, právo je jednoznačně na vaší straně. Proto pokud svěříte rekonstrukci bytu či domu externí firmě, je důležité věnovat velkou pozornost uzavřené smlouvě. Vyhnete se tak potížím v případě reklamací a následnému zklamání.

Zdroje: MultiGroup, Turnkey Renovations, Turnkey retrofit, Complete Conversions

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 09.04.2024
Reklama
Reklama