Jak se staví celý dům z Ytong panelů?

Jak se staví celý dům z Ytong panelů?
Jak se staví celý dům z Ytong panelů? Stavíte-li rodinný dům, můžete volit Ytong tvárnice, ale k dispozici jsou i panely. Použít je není nereálné, ale je to složitější, stavba však jde rychleji od ruky.

Místo tvárnic panely

Tvárnice Ytong si můžete pořídit sami a práce s nimi je poměrně snadná vzhledem k tomu, že jsou lehké na manipulaci a dají se bez problémů ořezat na požadovaný rozměr. Poradíte si s nimi svépomocí. Další variantou je práce s Ytong panely. Díky nim je možné práci na stavbě urychlit. Jde však o složitější proces. Pokud si necháváte stavět dům na klíč od dodavatele, je možné v jeho iniciativě výrobu panelů zadat v továrně na základě konkrétních výkresů projektantů a architektů.  Vyplatí se to v případě rozsáhlejší a nákladnější stavby.

Stěnové panely na míru

Stěnové panely Ytong se vyrábějí na míru podle konstrukčních výkresů v měřítku 1:100 nebo 1:500 podle požadavků dodavatele a stavitele. Následně se nařežou a dodají nákladní kamionovou dopravou.  Pro uložení Ytong panelů je zapotřebí stabilní a nosná plocha. Neměly by být uloženy v horních patrech. Úložný prostor, který má být umístěn co nejblíže Připraveného staveniště tak, aby se minimalizoval pohyb. Při otevírání zabalených panelů.je nutné hlídat zádržné prvky, aby se minimalizovalo riziko převrácení a poškození panelů. Musíte mít k dispozici manipulační techniku na transport a umístění včetně jeřábu.

Umístění základů a měření

Základ panelů by měl být minimálně 150 mm nad úrovní terénu po celém obvodu stavby, aby nedošlo k problémů s odvodňováním a škodám v budoucnu. Spodní konstrukce tvořící základ e rozhodující pro správnou instalaci stěnových panelů. Změřte délky stěn. Odchylky v délce nesmí překročit ± 5 mm pro délky do 10 m pracovního výkresu a ± 10 mm pro délky nad 10 m v délce. Změřte diagonálně od rohů. Pokud jsou měření stejná, základ je v pořádku. Přípustná odchylka je ± 5 mm pro délky do 10 m ± 10 mm pro délky přes 10 m. Vodorovné odchylky nesmí přesáhnout ± 5 mm.

Příprava malty

Nepřipravujte více malty, než můžete aplikovat do jedné pracovní hodiny. Zkontrolujte datum expirace na pytli. U sebe musíte mít stále nákresy stěn během celého instalačního procesu. Před instalací panelů je třeba namontovat vodicí lištu ze dřeva a podlahy, aby bylo zajištěno spolehlivé vyrovnání. Zkontrolujte, zda je horní část spodní konstrukce rovná a v toleranci ± 5 mm. Nanáší se malta pro tenké lože.  V případě, že tolerance podkladu překročí ± 5 mm, pak se doporučuje použít bloky kladené do tradičního maltového lože do vyrovnání spodní konstrukce. Vždy začněte instalací prvního panelu na vzdáleném konci jeřábu. Dva lidé umístí panel. První panel je umístěn v rohu v lože z malty přímo na podlahovou desku. První panel musíte zkontrolovat olovnicí a vodováhou. Druhý stěnový panel k instalaci by měl tvořit roh s maltou nanesenou na oba prvky. Upevněte všechny rohy příklepem. Pak budete pokračovat v instalaci dalších panelů. Jde o složitější proces, který musí hlídat zkušený dodavatel – svépomocí nic podobného nezvládnete. Vyplatí se tehdy, jde-li o velký projekt, hrubá stavba je potom velmi rychle hotová.

Zdroje: Xella, StorefrontapiYtong

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 31.05.2024
Reklama
Reklama