Jaké odvodnění je pro základy domu nejvhodnější?

Jaké odvodnění je pro základy domu nejvhodnější?
Jaké odvodnění je pro základy domu nejvhodnější? Typ a konfigurace odvodňovacího systému vašeho domu závisí na několika proměnných.  Probereme i výhody a nevýhody odvodnění základů domu. 

Úroveň vlhkosti a klima

Domy v oblastech s vysokým úhrnem srážek a vlhkým podnebím často potřebují robustnější odvodňovací systémy než domy v suchých oblastech, aby se vypořádaly s větším množstvím vody.

Typ půdy

Typ půdy obklopující váš domov určuje jeho schopnost buď prolévat, nebo nasávat vodu. Půdy, které jsou písčité a dobře odvádějí vodu, si často vystačí s jednoduššími odvodňovacími systémy základů nebo vůbec žádnými. Těžké, kompaktní půdy obvykle vyžadují masivní drenážní systémy, které mohou obsahovat komponenty z více než jednoho typu drenáže.

Krajina a terén kolem domu

Terénní úpravy vašeho dvora hrají roli při určování, jaký odvodňovací systém základů bude fungovat nejlépe. Svažité trávníky mají často různé systémové požadavky na straně domu do kopce a z kopce. Pro maximální účinnost musí být odvodňovací systémy základů zbaveny kořenů stromů a překážek, které mohou bránit průtoku vody nebo poškodit systém.

Požadavky obce

Vaše obec má pravděpodobně specifická pravidla týkající se umístění odvodnění základů, hloubky a místa, kde lze vodu vypouštět. Požadavky na předpisy se vždy skládají z konstrukčních minim a jejich rozsah nemusí být dostatečný pro potřeby odvodnění vašeho domu.

Výhody odvodnění

  • Proaktivní systém může odstranit problémy s vodou dříve, než k nim dojde.
  • Zabraňuje hromadění vody a tomu, aby se z ní staly stojaté líhně hmyzu.
  • Snižuje erozi půdy.
  • Snižuje vlhký zápach plísní ze sklepa.
  • Minimalizuje strukturální poškození domu.

Nevýhody odvodnění základů

  • Nejlepší je provést ho během původní výstavby domu, později se dělá obtížně a dodatečné instalace jsou také drahé.
  • Instalace vyžaduje kvalifikovanou pracovní sílu a speciální nástroje.
  • Vytváří nutnost pravidelné údržby.
  • Systémy se mohou ucpat a vyžadovat opravu.

Sečteno a podtrženo

Základový odtok se skládá z různých součástí, které jsou navrženy tak, aby odstraňovaly stojatou vodu po obvodu domu a odváděly ji do bezpečné vzdálenosti. Domy postavené bez přidání odvodňovacího systému základů se vystavují riziku poškození způsobeného vodou, která se může hromadit nebo vsáknout do země kolem domu. Pokud si nejste jisti, jaké odvodnění zvolit, zeptejte se odborníka.  

Zdroje: Build Review, Forbes

Zdroje foto: Pixabay.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 28.06.2024
Reklama
Reklama