Zjistit úniky tepla pomůže termovize domu

Zjistit úniky tepla pomůže termovize domu
Zjistit úniky tepla pomůže termovize domu. Máte pocit, že vám z domu uniká teplo navzdory tomu, že jste učinili potřebná opatření? V tom případě je řešením nechat si provést energetický audit.

Od bílé až po černou

Co vlastně pojem energetický audit znamená? Jde o využití termografie nebo také infračerveného skenování pro detekci tepelných vad v obvodovém plášti stavby. Technologie termografie užívá statické kamery a infračervené video k tomu, aby s jejich pomocí změřila povrchové teploty. Jak video, tak kamery dokážou identifikovat světlo v tepelném spektru. Zaznamenají se teplotní změny na plášti budov. Bílá, žlutá, oranžová až červená ukazují teplé oblasti, naopak zelená, modrá až černá ty chladné. Snímky pak ukazují, kde přesně teplo nejvíce uniká a je nutné provést izolaci. Druhým důvodem, proč provést termovizi, je zjistit, zda je aplikovaná izolace dostatečně účinná.

Vnitřní měření je přesnější

Můžete provádět termografickou kontrolu jak v interiéru, tak v exteriéru. Odborník, který měření provádí, se rozhodne, kterou metodu zvolit. Bere v úvahu povětrnostní podmínky. Běžnější je provádět skeny uvnitř vzhledem k tomu, že když teplý vzduch uniká z budovy, nešíří se vždy stěnami v přímé linii. Znamená to, že tepelné ztráty, které se zjistí v jedné oblasti vnější stěny mohou pocházet ve skutečnosti z jiného místa na vnitřní straně stěny. Proto je vnitřní identifikace přesnější. Panuje-li venku větrné počasí je také vnější skenování obtížnější, protože se teplotní rozdíly na plášti budovy hůře detekují. Naproti tomu uvnitř nedochází k tak silnému pohybu vzduchu ani za větrných podmínek.

Měření je užitečné i při koupi domu

Snímky ukazující změny povrchové teploty se nazývají termogramy. Technologie se neuplatňuje jenom při termovizi tepelných úniků budovy, ale třeba i zjišťování příliš horkých elektrických spojů nebo tepla vzniklého nadměrným mechanickým třením. Odhalí se i netěsnosti střech. Užitečné je udělat si skeny také v případě, že kupujete nový dům. I ten může vykazovat nějaké vady. Oslovte v takovém případě certifikovaného technika.

Jak se na kontrolu připravit?

Důležité je zajistit, aby výsledek byl co nejpřesnější. Je dobré přemísti nábytek dál od vnějších stěn a odstranit závěsy. Nejpřesnější termografické snímky jsou tehdy, když je teplotní rozdíl venku a uvnitř alespoň 14 °C. V severských státech se termografické skenování kvůli tomu většinou provádí v zimě. V jižních státech naopek za teplého počasí se zapnutou klimatizací. V některých obdobích roku může být kvůli jevu známému jako "tepelné zatížení" nutné, aby majitel domu podle místních podmínek vytvořil a udržoval rozdíl vnitřní a venkovní teploty po dobu až čtyř hodin před provedením testu. Takový stav dosáhnete provozem klimatizace v chladném podnebí nebo topením v teplém podnebí. Zeptejte se auditora před provedením testu, zda bude toto nutné. 

Zdroje: Energy, The Guardian, Flir, Tom´s Guide

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 06.03.2024
Reklama
Reklama