Jak nechybovat při spolupráci s dodavatelem?

Jak nechybovat při spolupráci s dodavatelem?
Jak nechybovat při spolupráci s dodavatelem.? Když zadáte rekonstrukci domu či bytu na klíč, rozhodně to neznamená konec. Musíte si ohlídat spoustu věcí, aby výsledek byl kvalitní. Jak na to?

Zjistěte, za co budete platit

Některé společnosti nabízejí bezplatné odhady, ale pokud náklady na projekt přesáhnou nějakou sumu, dodavatelé pravděpodobně připraví (a naúčtují si ho) "návrh rozsahu prací". Tento návrh obvykle rozdělí rozpočet zakázky na náklady na práci, materiál, poplatky atd., nebo alespoň popíše podrobnosti úkolů, které bude dodavatel provádět (jako je demolice, instalace a čištění) a jaké materiály použije. Poplatek za návrh se často platí předem a v případě přijetí nabídky se použije na náklady projektu. Dodavatelé vám často poskytnou pevnou nabídku, ale někteří pracují na základě "nákladů a přirážky" a účtují vám materiál, čas/práci a administrativní nebo režijní poplatek. To je někdy legitimní alternativa, ale měla by mít strop nebo nějaké ustanovení, které by omezilo překročení nákladů. Dejte si pozor na dodavatele, který vás požádá o platbu v hotovosti nebo o platbu za celý projekt předem. Zajistěte si komplexní písemnou smlouvu před zahájením prací a před provedením jakýchkoli plateb.

Mějte strategii, jak řešit případné nesrovnalosti

Každý dodavatel, kterého si najmete, se stane součástí vašeho života alespoň po dobu trvání projektu. Ujistěte se, že jste si vybrali někoho, s kým můžete komunikovat, a důvěřujte svému instinktu, pokud se po prvním dojmu cítíte nesví. Renomovaní odborníci budou trvat na jasných písemných dohodách, aby ochránili obě strany. Během úvodních schůzek se zeptejte, jak by bylo možné řešit neočekávané problémy nebo rozdíly. To může zahrnovat změnové příkazy (ty by měly být vždy písemné, s přímo uvedením nákladů na náklady) nebo závažnější spory, jako je neúmyslné poškození nebo nesplnění zákonných nebo přiměřených norem.

Buďte si vědomi podrobností smlouvy

Smlouva může být úskalím, měla by proto obsahovat data zahájení a dokončení prací, informace o příslušných stavebních povoleních a poplatcích (obvykle je vyřizuje dodavatel, ale právně za ně nese odpovědnost), popis toho, jaké produkty a služby má dodavatel poskytnout, platební podmínky, problémy subdodavatele (jako je ověření licence a pojištění a záruka zpracování) a důsledky neplnění kterékoli ze stran. Selhání může zahrnovat neschopnost dodavatele zaplatit subdodavatelům; Smlouva by vás měla vyloučit z odpovědnosti v případě, že k tomu dojde.

Zdroje: Better Homes & Gardens

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 30.05.2024
Reklama
Reklama