Jak na instalaci pračky svépomocí?

Jak na instalaci pračky svépomocí?
Instalace pračky může na první pohled vypadat složitě, ale s několika jednoduchými kroky a několika základními nástroji to může být snadnější, než si myslíte. Pokud plánujete nainstalovat pračku sami, následující kroky vám pomohou úspěšně připojit nový spotřebič.

Příprava prostoru

Prvním krokem je zvolit vhodné místo pro pračku. Zvolte rovný povrch, který je dostatečně odolný pro váhu pračky a umožňuje snadný přístup k vodnímu a elektrickému připojení. Dále je důležité zajistit, že pračka bude od dostatečné větrání a bude mít dostatek místa kolem sebe pro proudění vzduchu.

Výběr potřebných nástrojů a materiálů

Před zahájením instalace si připravte následující nástroje a materiály:

Vodovodní klíč

Elektrický šroubovák

Úrověň

Měřicí pásma

Odtoková hadice (pokud není součástí dodávky pračky)

Gumová podložka (pro snížení vibrací a hluku)

Připojení k vodovodu

Začněte odvodněním vody. Nejprve uzavřete hlavní vodovodní kohoutek. Poté připojte hadici s přívodem vody od pračky k vodovodnímu ventilu. Použijte vodovodní klíč k zajištění těsného spoje.

Připojení k odpadu

Odtokovou hadici připevněte k odpadnímu potrubí. Ujistěte se, že je hadice bezpečně připojena a že voda může volně odtékat.

Elektrické připojení

Připojte pračku k elektrické síti pomocí elektrického šroubováku. Před zapnutím pračky se ujistěte, že je napětí kompatibilní s požadavky pračky a že elektrická zásuvka je v dobrém stavu.

Nivelační proces

Použijte úroveň k zajištění rovnoměrného postavení pračky. Nastavte nohy tak, aby byla pračka stabilní a nerovnovážila se během praní.

První praní

Po dokončení instalace proveďte první praní bez prádla, aby se odstranily případné nečistoty z vnitřního systému pračky a zajistila se optimální funkce.

Instalace pračky není složitá, ale je důležité dodržet výše uvedené kroky a být opatrný. Pokud máte pochybnosti, vždy se obraťte na odborníka nebo servisní technika.

 

Zdroj: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě - Karel Dvořáček
Zdroj fotky: profimedia.czautor: Bohumil Maňas , Publikováno: 12.01.2024
Reklama
Reklama