Výměnu oken zvládnete svépomocí

Výměnu oken zvládnete svépomocí
Výměnu oken zvládnete svépomocí. Potřebujete vyměnit stará okna za nová? Při troše šikovnosti to zvládnete bez odborníka. Protože okna jsou těžká, budete ale potřebovat pomocníka.  

Změřte okna

Před demontáží stávajících oken změřte okenní rámy, abyste si mohli objednat nová okna správných rozměrů. Vodorovně měřte podél spodní, střední a horní části okna. Pokud se tato tři čísla liší, vyberte nejnižší ze tří a zapište si ho, odečtěte 3 mm od tohoto čísla.

Opakujte měření svisle, měřte vlevo, na střed a vpravo. Poznamenejte si nejmenší ze tří měření. Odečtěte opět 3 mm.

Vymontujte staré okno

Vysaďte křídla starých oken, odstraňte vnitřní a vnější parapet i rám. Očistěte okenní prostor. Vyplňte dutiny v okenním rámu izolací ze skelných vláken nebo izolací z pěny s nízkou roztažností. Vysajte nečistoty z parapetu. Zasuňte nové okno do prostoru, zkontrolujte jeho velikost, zda dokonale sedí a poté ho vyndejte. Podél parapetu, horní části a svislých stran veďte dvě rovnoběžné linie tmelu přibližně 5 cm od sebe. Přidejte tmel také do každého ze čtyř rohů.

Usaďte okna

Zvedněte obě nová okenní křídla do horní polohy. Zapasujte okno do okenního rámu. Pomocí vrtáku připevněte šrouby do každého ze spodních rohů a zatlačte je do svislých stran okenního rámu. Šrouby prozatím nechte uvolněné. Utáhněte je pouze tolik, aby křídla oken mohla volně klouzat. Přidejte další dva šrouby uprostřed. Zavřete obě okenní křídla a přidejte další dva šrouby do horních dvou rohů. Pomocí vodováhy a olovnice je třeba zkontrolovat polohu oken, aby byla dokonale svislá a vodorovná. Podle potřeby přidejte podložky na každý ze čtyř šroubů, abyste polohu okna případně vyrovnali. Utáhněte šrouby. Znovu zkontrolujte polohu a podle potřeby opět upravte.

Přidejte izolaci

Pomocí stěrkového nože napěchujte izolaci například z montážní polyuretanové pěny do všech trhlin mezi novým oknem a okenním rámem. Aby nedošlo k prohnutí oken, nedávejte příliš mnoho izolace. Na vnější straně domu nacpěte pěnový pás mezi okno a okenní rám. Nepřecpávejte ho ale. Zatlačte pěnu dostatečně daleko, aby zůstala drážka 3 až 6 mm pro vyplnění tmelem. Naneste tmel přes horní část pěnového pásu, hledejte případné mezery a vyplňte je.  

Zdroje: Forbes

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 21.05.2024
Reklama
Reklama