Rekonstrukce střechy při využití a nevyužití podkroví

Rekonstrukce střechy při využití a nevyužití podkroví
Rekonstrukce střechy při využití a nevyužití podkroví. Plánujete-li rekonstrukci střechy, potom je důležité položit si otázku, zda chcete podkrovní prostory využívat k bydlení nebo ne.

Když v podkroví budete bydlet

Nejde jenom o stavební předpisy a jejich dodržení. Zásadní roli při volbě způsobu rekonstrukce střechy má skutečnost, zda podkroví vašeho domu bude obývané nebo nikoliv. V tomto případě je vhodné v této fázi vytvořit střešní konstrukci s ohledem na budoucí požadavky. Měly by být také vypracovány plány na začlenění jakýchkoli dalších oken nebo vikýřů. Pokud má být podkroví využíváno jako obytný prostor, je nutná odvětrávaná střešní konstrukce, protože cirkulující vzduch má pozitivní vliv na vnitřní klima v létě i v zimě a také odvádí vlhkost. Jsou možné různé typy izolace, například izolace mezi krokvemi, což je nejoblíbenější metoda. Na druhé straně se izolace nad krokví realizuje, když je požadována viditelná střešní konstrukce, nebo na již prodloužené střeše, když je nutná dodatečná izolace. Pokud ze statických důvodů není možné pokládat mezikrokevní izolaci přiměřené tloušťky, lze zajistit dostatečnou tepelnou izolaci instalací dodatečné izolace pod krokev. Tato izolace pod krokví slouží jako další instalační úroveň mezi izolačními vrstvami a snižuje tok tepelné energie mezi krokvemi.

Když podkroví nevyužijete jako obytný prostor

Nemá-li být podkroví využíváno jako obytný prostor, lze půdní prostor využít jako větranou dutinu, pokud to podmínky budovy umožňují. Plechové střechy nebo střešní a stěnové krytiny z plechů by měly být v zásadě navrženy jako odvětrávané konstrukce (studená střecha). Konstrukce bez větrací mezery (zateplená střecha) jsou speciální řešení, která musí být konstrukčně navržena samostatně. V závislosti na střešní konstrukci mohou vzniknout další práce, náklady a materiálové výdaje, které stanoví časový rámec renovačních prací.

Zdroje: DAFA, Alure, Prefa

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 14.06.2024
Reklama
Reklama