Co to znamená pasivní dům?

Co to znamená pasivní dům?
Co to znamená pasivní dům? Zjednodušeně bychom pojmem pasivní dům označili dům, který nepotřebuje topení. Tak jednoduché to ale zpravidla není. Jak tento pojem definujeme?

Doplňkové vytápění potřebujete

Musíme na úvod říci, že pasivní dům je sice takovou stavbou, ve které není potřeba mít klasické topení, protože jeho vytápění zajistí vnitřní energetické zisky. Na druhou stranu ale není pravdivé tvrzení, že topení vůbec nepotřebujete. Především v chladnějším obdobím roku, tedy v zimních měsících energetické zisky domu nestačí na vytápění. Proto je nutné mít nějakou formu doplňkového vytápění.

Principy vyvinuté v 90. letech 20. století

Proto termínem „Pasivní dům“ označujeme standard budovy, u které dosáhnete optimální tepelné pohody s minimálním vytápěním a chlazením. Toho docílíte pomocí izolace, vzduchotěsnosti, vhodného designu oken a dveří, větracích systémů s rekuperací tepla a eliminací tepelných mostů. Principy pasivního domu byly původně vyvinuty v Německu v 90. letech 20. století a nyní se používají po celém světě. Standardy pasivních domů jsou založeny na výkonu: Stanovují výkonnostní cíle, které je třeba splnit, ale nenařizuje se jakým způsobem, tedy jaké konkrétní materiály nebo produkty použít.

Platná norma

U pasivního domu je důraz kladen na to, aby tepelná obálka (vrstva, která odděluje vnitřek od vnějšího prostředí) byla optimalizována tak, aby poskytovala pohodlné, zdravé vnitřní podmínky. Definice certifikovaného pasivního domu je, že jde o budovu, u které lze tepelné pohody dle ISO 7730 dosáhnout pouze dodatečným ohřevem nebo dodatečným ochlazením hmoty čerstvého vzduchu, který je nutný pro dosažení dostatečných podmínek kvality vnitřního vzduchu, bez nutnosti dodatečné recirkulace vzduchu.

Jde o proudění vzduchu

Vzhledem k tomu, že vzduch je špatným nosičem tepelné energie, musí být energetické požadavky budovy na vytápění a chlazení velmi nízké, protože nedochází k dostatečnému proudění vzduchu, které by dodávalo velké množství energie na vytápění nebo chlazení. Pasivní dům je vhodně izolovaný, vzduchotěsný, má kvalitní okna a spolehlivé větrací systémy s rekuperací tepla. Pokud jde o produkci tepla, máte-li klasický dům, jak zabránit zbytečným tepelným únikům. I tady je důležitá izolace domu, větrání a těsnící okna. Velmi účinným způsobem, jak odhalit, kudy vám  teplo mizí, je energetický audit neboli termovize. Trochu něco jiného představuje nízkoenergetický dům.

Mezinárodní výzkum

Certifikovaný pasivní dům je postaven tak, aby splňoval standard požadovaný uvedenou normou pasivního domu. Koncept pasivních domů vznikl na základě mezinárodního výzkumu zaměřeného na zajištění komfortu v domácnostech, kde nebylo k dispozici vytápění nebo byl nedostatek paliv, včetně Saskatchewan Conservation House v Kanadě v roce 1977 a "domu s nulovou spotřebou energie" poblíž Hannoveru v Německu v roce 1989.

První vlaštovka

První dům postavený za účelem testování konceptu pasivního domu byl dokončen v německém Darmstadtu v roce 1991 Dr. Wolfgangem Feistem a Dr. Bo Adamsonem. Od té doby je nepřetržitě obýván Dr. Feistem a jeho rodinou a monitorování a testování dat ukazují, že budova i po dlouhé době stále funguje tak, jak bylo předpovězeno.

Zdroje: Your home, Passive House, Pasivní domy, Phius

Zdroje foto: Freepik.com

 autor: Helena Stejskalová , Publikováno: 18.03.2024
Reklama
Reklama