Rekonstrukce na nízkoenergetický dům

Rekonstrukce na nízkoenergetický dům
Rekonstrukce na nízkoenergetický dům. Cestou, jak zlepšit bydlení, je v současnosti jeho přeměna na nízkoenergetické. Úspory jsou dnes důležité. Jak to provést?

Kroky k nízkoenergetickému provozu

Jak lze vaše stávající bydlení přeměnit na nízkoenergetické? Kromě modernizace domu, aby odpovídal vašich současným požadavkům a trendům moderního bydlení, bývá klíčovým důvodem úprav domu snaha o snížení spotřeby energie. Jaké cesty vedou k přeměně vašeho domu na nízkoenergetickou spotřebu? Jakými způsoby toho můžete docílit? Energetické požadavky dramaticky snižuje izolace domu, trojité zasklení oken, zlepšení vzduchotěsnosti domu a rekuperace tepla. Jde o zásadní kroky, které byste měli podniknout, aby se váš domov stal nízkoenergetickým.

Jak vyhovět památkářům

Potřebujete izolaci celého pláště budovy domu. Zateplení zvenčí a vytvoření souvislé vzduchotěsné vrstvy by mělo být samozřejmostí. Pokud jde ale například o památkově chráněnou historickou fasádu domu, do které nelze dělat žádné zásahy, sáhněte po vnitřní izolaci. Efektivnějším řešením je sice izolace vnější, ale i toto řešení splní podmínky. Výměna oken za trojsklo je rovněž nezbytná, protože tady dochází k významným energetickým ztrátám, Opět jestliže nelze kvůli památkové ochraně modernizovat fasádu, je řešením udělat na míru repliky původních oken s trojskly. Jde sice o finančně nákladnější řešení, ale splní účel snížení energetických ztrát a vyhoví nárokům památkářů. Pokud nejste svázáni památkovou ochranou, je to pro vás mnohem jednodušší. Můžete zvolit nejvhodnější variantu izolace domovní fasády a vybrat nejvhodnější typická okna.

Jak rekuperovat teplo?

Užitečný je systém MVHR nebo-li mechanické větrání s rekuperací tepla. V čem spočívá? Dokáže rekuperovat teplo, které proudí mezi dvěma zdroji vzduchu, které mají různou teplotu. Dochází k rekuperaci zbytkového tepla z plynů vyfukovaných ven z domu, tato rekuperace zajistí předehřátí vzduchu vstupujícího do domu. Díky tomuto procesu se významně snižují nároky budovy na její vytápění v topné sezóně a chlazení klimatizací v létě. Systém předehřívá vzduch vstupující do domu a zároveň ho filtruje. Odstraňuje z něj pyly, pevné částice a oxidy dusíku, tím pádem v domě panuje zdravější prostředí.

Zdroje: ArchDaily, Architecture for London, Energy

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 19.04.2024
Reklama
Reklama