Renovace: Když dům obsahuje toxické materiály

Renovace: Když dům obsahuje toxické materiály
Renovace: Když dům obsahuje toxické materiály. Když se pustíte do rekonstrukce domu, jedním z nepříjemných překvapení, která vás čekají, mohou být nebezpečné látky ve stavebních materiálech.

Různé problémy, se kterými se setkáte

Pokud jde o renovaci starého domu, může řešení staršího bydliště představovat jedinečnou výzvu pro zkušené kutily. A nejde jen o historické domy: dokonce i domy postavené před 40 lety mohou obsahovat chemikálie nabité materiály, zastaralé elektrické systémy a slabé střechy – abychom jmenovali jen několik problémů. I když rekonstrukci pečlivé plánujete, leccos vás může při realizaci zaskočit.

Chemikálie ve stavbě

Někdy jsou problémy způsobeny změnami stavebních předpisů a norem, jindy pouze stářím. Pokud ale uvažujete o obnově starého domu, jedním z ožehavých témat, které budete muset řešit, jsou chemikálie obsažené ve stavbě. Bylo by velkou chybou tento problém opomenout a tvářit se, jako že neexistuje. Mnoho nemovitostí určitého stáří obsahuje nebezpečné látky. V době, kdy byly postaveny, se samozřejmě nevědělo, že jsou nebezpečné, a ani dnes nejsou tyto látky škodlivé – pokud se neuvolňují do ovzduší při demolici nebo renovaci nebo prostřednictvím poškozených povrchů.

Častý výskyt azbestu

Například domy, které byly postaveny před rokem 1980, pravděpodobně obsahují azbest, který lze nalézt v texturovaných barvách, parních trubkách, stříkaných izolacích a dlažbách. Když vytrháte staré dlaždice nebo strhnete izolaci, azbest se může uvolnit do vzduchu a způsobit poškození plic u lidí, kteří v domě pracují nebo v něm žijí. Pokud jde o renovaci domu s azbestem, je nejlepší zavolat profesionály. Přítomnost azbestu si můžete otestovat sami, ale k jeho odstranění potřebujete správné bezpečnostní vybavení a také respirátor. Proto by vše měli provádět odborníci.

Pozor na barvy obsahující olovo

Kromě toho je důležité si uvědomit, že se kdysi často používaly barvy s obsahem olova. Až v 87 % domácností vybudovaných před rokem 1940 se tyto barvy používaly, v letech 1960 až 1978 je používala zhruba čtvrtina domácností. Mohou způsobit fyzické i psychické problémy, a to zejména dětem a těhotným ženám. Olověná barva může být menší problém: Lze ji přetřít bezolovnatou barvou. Pokud si ale všimnete, že se stěny, stropy nebo parapety/rámy odlupují, odlupují nebo praskají, je třeba ji pomocí určitých opatření odstranit. To by mělo zůstat v rukou profesionálů.

Zdroje: Bankrate

Zdroje foto: Freepik.comautor: Helena Stejskalová , Publikováno: 04.05.2024
Reklama
Reklama