Na co je třeba dát pozor při budování základů?

Na co je třeba dát pozor při budování základů?
Na co je třeba dát pozor při budování základů? Abyste vybudovali opravdu kvalitní základy domu, potřebujete dodržet několik zásad ještě před tím, než začnete betonovat.

Nestavte na sypkých půdách

Výběr správného místa je při stavbě základů klíčový. Rozhodněte se pro místa se stabilní, zhutněnou půdou, která mají dobrou nosnost. Vyhněte se sypké výplni nebo písčitým půdám, které se mohou posouvat a usazovat. Zajistěte, aby místo nebylo v záplavová zóně nebo nemělo vysokou hladinu podzemní vody, která vyvíjí tlak na základy domu. Důkladně prozkoumejte místo a zkontrolujte, zda se v něm nenacházejí podzemní kabely, potrubí nebo velké kořeny stromů, které by mohly bránit výkopovým a základovým pracím. Zejména kořeny stromů mohou poškodit základové zdi a základové patky, pokud nebudou přijata preventivní opatření. Velmi důležité je správně plánovat.

Řiďte se plánem

V procesu budování základů, jakmile dokončíte staveniště, přesně vyznačte rozvržení základů domu pomocí provázků, kolíků a barvy ve spreji. Poté vykopejte základové výkopy a patky podle rozměrů a hloubek uvedených v plánu. Hloubka výkopu je dána typem půdy a zatížením budovy. Písčitá nebo kyprá půda vyžaduje hlubší základ. Zajistěte správný sklon a odvodnění příkopů. Vykopanou zeminu před zahájením betonáže vyrovnejte a důkladně zhutněte, abyste zabránili budoucímu usazování. Zhutnění poskytuje stabilní základnu.

Bez výztuže to nejde

Výztuž z ocelové výztuže zlepšuje pevnost a trvanlivost betonových základových zdí a patek. Při stavbě základů je nutné se poradit se statikem o návrhu a uspořádání výztuže. Před nalitím betonu umístěte výztuž podle návrhu. K držení výztužné klece na místě použijte plastové nebo kovové barové židle. Židle z výztuže poskytují správné rozestupy a betonové krytí nad ocelí. Výztuže přenášejí tahové zatížení a zabraňují vzniku trhlin v betonu. Zajistěte správnou velikost výztuže, rozteč a přesahy.

Zhutnění zeminy je důležité

Zhutnění vytěžené zeminy je kritickým krokem před položením základů. Jakmile jsou vykopány příkopy, zhutněte půdu na základně pomocí ručního pěchovadla nebo mechanického deskového zhutňovače. Zhutnění stlačuje částice půdy k sobě, zvyšuje hustotu a nosnost. Provádějte více průchodů, abyste dosáhli rovnoměrného zhutnění. Půda by měla být během zhutňování vlhká. Při budování základů to zabraňuje budoucímu sedání a poskytuje stabilní základ pro základy.

Zdroje: Ultratech Cement

Zdroje foto: Freepik.com

 autor: Helena Stejskalová , Publikováno: 10.05.2024
Reklama
Reklama